RODO
SKLEP ONLINE


ROSSMANN


Apteka Gemini

Ochrona danych osobowych Kupujących oraz Użytkowników Sklepu Internetowego Babycap – RODO

Administrator dokłada wszelkich starań, aby powierzone przez Kupujących i Użytkowników Sklepu Internetowego Babycap dane osobowe były chronione w odpowiedni sposób.

Kiedy kupujesz jakiekolwiek produkty, zakładasz konto Użytkownika lub zapisujesz się na Newsletter, podajesz Administratorowi swoje dane osobowe. Dane te są niezbędne do dostarczenia Ci żądanych przez Ciebie usług.

Administrator przetwarza dane osobowe tylko w zakresie w jakim dane te są niezbędne do dostarczenia Kupującym i Użytkownikom Sklepu Internetowego Babycap żądanych przez nich usług. Danymi jakie zbiera Administrator są: imię i nazwisko, adres do wysyłki, e-mail, numer telefonu. Żadne z podanych wyżej danych osobowych nie stawowi danych wrazliwych w rozumieniu RODO.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), masz prawo wiedzieć, dlaczego Administrator Sklepu Internetowego Babycap przetwarza Twoje dane osobowe. Jest to tzw. obowiązek informacyjny.

Wszelkie wyrażenia pisane poniżej z dużej litery mają znaczenie takie samo jak w Regulaminie Sklepu Internetowego Babycap.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Capeypharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-684) przy ul. Klaudyny nr 28C, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0001011710, NIP 1182111785, REGON 362259810.

Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować poprzez wiadomość e-mail korzystając z adresu sklep@capeypharma.com oraz pod numerem telefonu 603-334-377.

 1. Jakie są cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (podstawa prawna – przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży),
 • archiwizacji dokumentów i danych związanych z realizacją umowy sprzedaży, w tym dotyczących postępowania reklamacyjnego, zwrotów towarów oraz wszelkich sporów powstałych na tle zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna – przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży, ustawa o prawach konsumenta, przepisy prawa podatkowego),
 • założenie i utrzymywanie konta zarejestrowanego Użytkownika, pozwalającego na dokonanie zakupów i korzystanie z niektórych funkcji Sklepu Internetowego Babycap dostępnych jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników (podstawa prawna – zgoda Użytkownika),
 • wysyłanie do Ciebie Newslettera zawierającego informacje o działalności Sklepu Internetowego Babycap i Podmiotów Współpracujących (podstawa prawna – zgoda Użytkownika).

Wszystkie wskazane wyżej cele przetwarzania danych są zgodnie z Artykułem 6 RODO tj. przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (…)
 • Czy mogę nie podawać Administratorowi swoich danych osobowych?

Oczywiście! Podanie danych osobowych Administratorowi jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli jednak będziesz chciał skorzystać z niektórych usług dostarczanych przez Sklep Internetowy Babycap np. zakupić oferowane produkty, będziesz musiał podać administratorowi swoje dane. Bez nich realizacja żądanych przez Ciebie usług będzie niemożliwa.

 1. Jak długo Administrator może przechowywać moje dane osobowe?

Administrator przechowuje dane tak długo, jak długo obligują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, albo tak długo, dopóki Użytkownik nie wycofa swojej zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe związane z zawartą umową sprzedaży są przechowywane łącznie przez pięć lat – przez dwa lata z uwagi na przepisy kodeksu cywilnego określające termin dochodzenia roszczeń z zawartej umowy sprzedaży oraz pięć lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

Jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w koncie Użytkownika albo udostępnionych w celu otrzymywania Newslettera, dane takie zostaną usunięte przez Administratora niezwłocznie. Jeśli tego nie zrobisz, Administrator będzie przechowywał Twoje dane tak długo, jak długo będzie prowadził Sklep Internetowy Babycap.

 1. Czy mogę wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych Administratorowi Sklepu Internetowego Babycap. W tym celu skontaktuj się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail korzystając z adresu sklep@capeypharma.com.

Uwaga! Jeżeli doszło do zawarcia umowy sprzedaży (bez względu na to, czy została ona zawarta skutecznie lub rozwiązana), cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych jest nieskuteczne. Administrator jest stroną umowy sprzedaży i musi mieć możliwości zidentyfikowania osoby z którą taką umowę zawarł. Jest to usprawiedliwione nie tylko obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze, ale również ochroną interesu Administratora jako strony umowy.

 1. Jak mogę uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Masz prawo w każdym czasie zażądać dostępu do treści danych osobowych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail korzystając z adresu sklep@capeypharma.com.

 • Czy moje dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora osobą trzecim?

Administrator Sklepu Internetowego Babycap nie przekazuje danych swoich Użytkowników oraz Kupujących osobom trzecim. Administrator wyjątkowo, w celach marketingowych, może przekazać Podmiotom Współpracującym zanonimizowane dane osobowe. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość, że nie będą wstanie przetwarzać powierzonych danych zgodnie z wymaganiami Admiratora oraz RODO.

Twoje dane nie będą nigdy przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 • Czy moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób automatyczny?

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Administratora, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.